Plantsoen van de Toekomst

Aan de Wetering in Oss is een ‘Plantsoen van de Toekomst’ aangelegd middels beplanting met zogenaamde ‘green junkies’. Een green junkie is een plant die 5 maal sneller groeit en bloeit dan gemiddeld, veel fijnstof fixeert door de sterbeharing en bovendien een hoge CO2 opname heeft. Deze eigenschappen zorgen voor een schonere en gezondere lucht in de buurt! Ook dragen de plantsoenen bij aan een hogere biodiversiteit, en om de paar jaar wordt na het snoeien een hoop biomassa geoogst waarmee groene stroom wordt opgewekt. Locatie: Wetering 29 en 31, Oss