Dieren in Trentse Bossen

De Trentse bossen dienen als thuisbasis voor vele diersoorten. Deze soorten kunnen beschermd worden door ze weer voldoende nestgelegenheden te bieden, bijvoorbeeld in de vorm van nestkasten, insectenhotels en nieuwe beplanting. Ook is het de bedoeling om de ‘vleermuisbunker’ (een voormalige militaire bunker) zodanig aan te passen dat vleermuizen zich er nog beter thuis voelen. Ten slotte worden er ecologische verbindingselementen gecreëerd of verbeterd – zoals de bestaande dassentunnel die aangepast zal worden. Locatie: Trentse Bossen, Zeeland