Biologische grond met bijenplanten

De eigenares van een groot perceel aan de Ruitersweg wil de bestemming van haar grond gaan veranderen. Als het aan deze bewoonster ligt, wordt deze reguliere landbouwgrond straks volledig biologisch bewerkt. Allereerst worden in een lange strook langs de akker bloemen ingezaaid (10 x 400 meter), en op een nabijgelegen plek zal een biologisch gewas worden geteeld. De akkerrand is goed toegankelijk voor passanten, die de bloemen mogen plukken. Het initiatief krijgt dan ook de toepasselijke naam ‘PlukRuiter’.