Bijenlandschap Mellepark

Een bewoner wil een pilot-project starten om het landschap in het Mellepark verder te herstellen. Het voortbestaan van diverse bijensoorten staat hierbij centraal. De initiatiefnemer ziet het bijenlandschap als een puzzel waarvan allereerst de bestaande ‘bestuiver-vriendelijke-puzzelstukjes’ met elkaar verbonden dienen te worden. Om de leefomstandigheden van bijen verder te verbeteren, moeten er daarnaast nieuwe puzzelstukjes worden toegevoegd.