Bijen en vlinders de Notelaar

Boerderij de Notelaar timmert aardig aan de weg. Naast een theetuin en workshopruimte herbergt de Notelaar straks ook een bed & breakfast. Bovendien krijgt het  bijbehorende stuk grond een steeds grotere ecologische betekenis. Om specifiek iets te doen voor wilde bijen en vlinders willen de eigenaars een bloemenweide aanleggen in het reeds bestaande vogelreservaat. Voor het verkrijgen van de gewenste bloemen zal met ondersteuning van de Groene Loper vooral gewerkt worden aan verschraling van de grond. Daarnaast zullen er ecologisch interessante bomen en struiken worden aangeplant. Ook zal dit natuurparadijsje opengesteld worden voor publiek, in de vorm van informatieve rondleidingen.