Geplaatst op: 9 november 2015

Bosontwikkeling

Studenten van de HAS hebben de ontwikkeling van bos op opengemaakte plekken in Herperduin onderzocht. Het onderzoek laat zien, dat de biodiversiteit in het begin toeneemt. Na een aantal jaren daalt dit echter weer. Op de open bodems krijgen pionierkruiden een kans, maar bij toenemende schaduw verdwijnen deze soorten weer. Wel is door de variatie in structuur een geschikt habitat ontstaan voor struweel- en bosrandvogels en vormt het dode hout een goede voedingsbodem voor paddenstoelen zoals de roodgerande houtzwam en vele andere soorten.