Bijeenkomst visie organisatie van de educatie, informatie en promotie

Op 20 april is een bijeenkomst geweest over de visie over de organisatie van de educatie, informatie en promotie. Hierbij waren allerlei partijen uitgenodigd die nu bezig zijn met educatie, informatie en promotie. Alle partijen hebben zich in een pitch gepresenteerd en er is gebrainstormd over:

  • Wie zijn onze klanten?
  • Waar heeft onze klant behoefte aan?
  • Hoe willen wij onze klant bedienen?
  • Wat zijn de knelpunten?
  • Waar liggen kansen?
  • Hoe kunnen we het organiseren? Wie doet wat?

Naast dat het nuttig was dat men elkaar leerde kennen heeft het veel informatie opgeleverd, die we gaan gebruiken voor de visie. De concept-visie wordt nog aan alle deelnemers voorgelegd om te reageren in de tweede week van mei. Ook aan de mensen die zich afgemeld hebben voor de bijeenkomst krijgen de gelegenheid om te reageren.