Nederland en water. Vriend en vijand.

Nederland is gevormd door water en menskracht. Door de eeuwen heen is ons land zo aangepast dat het bestand is tegen de grillen van het water. Door goed waterbeheer houden wij onze voeten droog, hebben wij schoon water en is er niet teveel, maar ook niet te weinig water. De waterschappen spelen een belangrijke rol bij het waterbeheer in Nederland.

Klaar voor de toekomst

Nederland bestaat voor een groot deel uit het aaneengesloten deltagebied van de rivieren Rijn, Maas en Schelde. Dichtbevolkte rivierdelta’s zijn kwetsbaar voor gevolgen van klimaatverandering. De waterschappen willen ook de komende decennia zorgen voor een veilig Nederland met droge voeten en voldoende schoon water. Met hun kennis en expertise van honderden jaren waterbeheer zijn de waterschappen klaar voor de toekomst.

Ga voor meer info naar: www.waterschappen.nl