Maashorst Ondernemers

Netwerk van Ondernemers – Verbinden en Oersterk!

Er is een initiatiefgroep, bestaande uit ondernemers in toerisme, recreatie en horeca. De Maashorst biedt aan ondernemers vele kansen, alleen is het moeilijk deze op eigen kracht te benutten. Een gezamenlijke aanpak is veel kansrijker. Doel is de krachten te bundelen en te zorgen voor een herkenning van het gebied. Oftewel De Maashorst als gastvrij natuurgebied en Oergebied in Brabant meer bekendheid geven en gasten hier te ontvangen om het gebied te laten beleven. Door middel van jaarlijks vier of vijf bijeenkomsten wordt kennis gedeeld en opgedaan in het gebied zelf, via tochten, ontbijt sessies, borrels en diners.

Meer informatie vind je op de website van de Maashorst Ondernemers

voor informatie of volg op facebook 

 

Maashorst betrokken ondernemers zijn initiatiefnemers van verschillende evenementen in de regio.