Maashorst Betrokken Ondernemers

Kansen samen benutten! Maashorst Betrokken Ondernemen is de toepasselijke naam van het nieuwe samenwerkingsverband voor ondernemers uit de vrijetijdssector. In overeenstemming met de Stuurgroep De Maashorst is dit project in juni 2010 van start gegaan.

Netwerk van Ondernemers

Er is een initiatiefgroep samengesteld, bestaande uit ondernemers in toerisme, recreatie en horeca. De Maashorst biedt aan ondernemers vele kansen, alleen is het moeilijk deze op eigen kracht te benutten. Een gezamenlijke aanpak is veel kansrijker. Doel van het project is om een netwerk onder de ondernemers op te zetten, actief in de leisuremarkt, en te zorgen voor een herkenning van het gebied. Oftewel de Maashorst als gastvrij natuurgebied op de kaart te zetten. Doormiddel van jaarlijks vier of vijf bijeenkomsten wordt kennis gedeeld en opgedaan in het gebied zelf, doormiddel van tochten, ontbijten, borrels en diners.

www.maashorst-betrokken-ondernemers.nl voor informatie of volg op facebook https://www.facebook.com/Maashorstbetrokkenondernemers/

Maashorst betrokken ondernemers zijn initiatiefnemers van

www.walkingeventdemaashorst.nl/ laatste zondag van maart

www.bikeeventdemaashorst.nl laatste zondag van augustus