Ark natuurontwikkeling

ARK verlegt grenzen voor wilde natuur met als resultaat robuuste natuurgebieden waar natuurlijke processen hun gang mogen gaan. Dat levert een grote rijkdom aan landschappen, planten en dieren op. Bovendien genereert die natuur inkomsten voor bijvoorbeeld recreatie, delfstoffenwinning en gezondheid. Vrij toegankelijke natuur is spannend én voorwaarde voor de betrokkenheid van mensen.

Ark natuurontwikkeling is verantwoordelijk voor de realisatie van natuur in het hart van de maashorst.
Voor meer informatie kijk op: www.ark.eu