Ark natuurontwikkeling

ARK werkt in opdracht van de provincie en de Maashorstgemeenten aan de natuur in het hart van de Maashorst. De landbouw die in de natuur ligt wordt aangekocht en daarna aan de natuur toegevoegd, waarbij de natuurlijke loop wordt teruggegeven aan het regen- en grondwater. Zo wordt de Maashorst weer één aaneengesloten natuurgebied.
In de Maashorst komt in het hart ruimte voor natuurlijke processen en wildere natuur. ARK brengt daarvoor samen met de Maashorstgemeenten en Staatsbosbeheer nieuwe grote grazers in de kern van de Maashorst: wisenten, taurossen en Exmoor pony’s. Zij zorgen met hun graasgedrag daar voor het open landschap. Bosontwikkeling om de kern heen zorgt ervoor dat het meest gevarieerde en soortenrijke boslandschap op de Brabantse dekzanden ontstaat. Er is volop ruimte voor wandelaars, fietsers, mountainbikers, ruiters en menners om in de Maashorst van de natuur te genieten. ARK werkt hier samen met de gemeenten en Staatsbosbeheer aan.
ARK zorgt er op allerlei manieren voor dat het nieuws over de ontwikkeling van de natuur naar buiten komt. Bijvoorbeeld door lezingen, excursies, veldlessen voor schoolkinderen en via deze website.

ARK verlegt grenzen voor wilde natuur met als resultaat robuuste natuurgebieden waar natuurlijke processen hun gang mogen gaan. Dat levert een grote rijkdom aan landschappen, planten en dieren op. Bovendien genereert die natuur inkomsten voor bijvoorbeeld recreatie, delfstoffenwinning en gezondheid. Vrij toegankelijke natuur is spannend én voorwaarde voor de betrokkenheid van mensen.

Ark natuurontwikkeling is verantwoordelijk voor de realisatie van natuur in het hart van de maashorst.
Voor meer informatie kijk op: www.ark.eu