Geplaatst op: 9 november 2015

Beken onderzoek

De komende jaren zullen de beeklopen van de Venloop en de Grote Wetering worden aangepast. Om te kijken wat voor invloed dit heeft op deze beken zijn deze unieke bronbeken en hun oorsprong onderzocht. Aquatisch ecologe Iris van der Laan heeft tijdens haar onderzoek haften, kokerjuffers en andere waterdiertjes onderzocht. Opvallende waarneming waren de larven van de kamsalamander op plekken met vegetatie in beide beken. Ook de zeldzame bandheidelibel is ei afzettend gezien in de Venloop. Het onderzoek van de brongebieden leverde enkele bijzondere soorten planten op, die kenmerkend zijn voor gebufferde vennen.

In het brongebied van de Grote Wetering, dat pas twee jaar geleden is geplagd, zijn nieuwe soorten gevonden, die kenmerkend zijn voor gebufferde bodems: ruige weegbree en knol beemdgras. De kalkrijkdom van het grondwater is vooral te danken aan de werking van de breuken; hiermee onderscheidt de Maashorst zich van andere natuurgebieden. De verwachting is, dat bij herstel van het watersysteem nog vele mooie vondsten zullen worden gedaan.