Geplaatst op: 21 maart 2019

Begrazingsgebied Zevenhuizerweg weer opengesteld

Naar aanleiding van een incident op zaterdag 16 maart in het kleine begrazingsgebied aan de Zevenhuizerweg in de Maashorst, waarbij twee gestreste runderen wandelaars aanvielen, is dit gebied tijdelijk afgesloten geweest voor het publiek. Het grootste deel van de kudde is kort daarna uit het gebied verwijderd en vervolgens in de dagen daarna ook een Tauros koe met haar kalf. De beide wandelaars zijn na het incident voor hun verwondingen in het ziekenhuis behandeld en weer huiswaarts gekeerd. Ze maken het inmiddels naar omstandigheden redelijk. De kuddebeheerders onderhouden contact met beide personen. We hopen op een spoedig volledig herstel.

De verwijderde kudde Taurossen bestaat uit zeven dieren. Enkele dagen voor het incident was is er een kalf geboren. Ze zijn nu allemaal ondergebracht op een opvang gebied bij Keent, op een plek waar geen publiek komt.  Voorafgaande aan het incident heeft in de ochtend een hond de dieren mogelijk laten schrikken of opgejaagd. Dat is geconstateerd door een Maashorst Ranger. Hierdoor zijn de dieren wellicht geïrriteerd geraakt. Het pas geboren kalf zorgde voor extra alertheid bij de kudde.

Beheer en monitoren van de kuddes

Samen met Ark, Free en Stichting Maashorst in Uitvoering monitoren we alle incidenten en meldingen, nemen verbeteringen in terreininrichting, en dieren waar we twijfel over hebben worden verwijderd. Tot het dagelijkse beleid m.b.t de grote grazers hoort het (dagelijks) volgen van het gedrag door professionals en Maashorstrangers (vrijwilligers); wordt iedere grote grazer preventief beoordeeld voor eventuele uitzetting, worden inrichtingsmaatregelen getroffen en bij nieuw in te brengen dieren wordt vooraf bekeken hoe ze op mensen reageren.

Honden los kan op aangewezen plekken

Niet alleen de wilde dieren maar ook de ‘getemde dieren’ zoals honden willen samen met hun baas genieten van de rust in de natuur. Daarom is er ten zuiden van het begrazingsgebied Zeverhuizerweg een hondenlosloopgebied bij Naat Piek. Evenals bij Slabroek, het Bomenpark en in Herperduin. In Schaijk aan de Udensedreef wordt naar een geschikte locatie gezocht.