Geplaatst op: 14 juni 2018

Ambitie vasthouden en samenwerking intensiveren

Maandag 11  juni zijn de raads- en burgerleden van de gemeenten Oss, Uden, Landerd en Bernheze bijgepraat over de ontwikkelingen in de Maashorst. Janny Straatsma, programmamanager bij Stichting Maashorst in Uitvoering, nam de aanwezigen mee naar het verleden, het heden en de toekomst. De ambities en resultaten van de investeringen in het gebied werden toegelicht. Zoals het effect van het natuurherstel, het optimaliseren van de routes en paden, en hoe ondernemers bijdragen aan het natuurgebied. Gemene deler in alle projecten die zijn ontstaan is samenwerking. Door een gezamenlijke aanpak krijgt het gebied een steeds duidelijkere uitstraling en wordt het volwassen qua voorzieningen en accommodaties. Een gebied dat uitnodigt om te bezoeken en te genieten van de “oer-Brabantse natuur” zoals voorzitter Geert Versteijlen het noemde.    

 

Na de presentatie, werden thema’s besproken die de komende periode om besluitvorming vragen. Zoals de meerjarenfinanciering, een gezamenlijk kader, de aansturing en organisatie (governance) en de 1-loket gedachte. Een panel van deskundigen die vanuit hun rol betrokken zijn bij de Maashorst, gaf zijn visie op de thema’s. Rode draad door de discussies heen was de wens om samen te blijven werken. Dit om herkenbaarheid, toegankelijkheid en eenduidigheid in de regelgeving en uitstraling van het gebied te blijven borgen. En zoals door de directeur van Natuurbegraven mooi verwoord “Behoud begint bij beleving. Mensen die het gebied bezoeken, krijgen respect voor de natuur. Resultaat is dat ze een bijdrage willen leveren, in welke vorm dan ook.” En angst voor teveel bezoekers was volgens het panel niet nodig. Want ondanks de toename van de recreanten de afgelopen jaren, hebben bijvoorbeeld zeldzame vogels dit gebied ontdekt. De Maashorst is een gezond landschap dat voor mens en dier een positieve bijdrage levert in het welbevinden. De vertegenwoordiger van de natuurvereniging en voorzitter van IVN Uden gaf aan: “Houd de natuur in ere, want natuur is de basis. Maar zonder recreatie ook geen natuurbehoud, dus blijf beide koesteren.”

 

Kaders scheppen en toekomstperspectief helder formuleren

“Als je weet wat je toekomst perspectief is, weet je wat je moet investeren en of je die ambitie kan waarmaken”, was een opmerking van een van de aanwezigen. Het gesprek gaf waardevolle input. Conclusie was dat om de ambitie vast te houden, samenwerking tussen de betrokkenen van groot belang is. Afgelopen jaren is al gebleken dat de ontwikkelingen hebben geleid tot een economisch vliegwiel voor ondernemers die ook willen investeren. En dat dit vliegwiel zal versterken als de regio gaat voor één beleid, één organisatie en een gezamenlijke financiering. “Alleen ga je sneller, maar samen komen we verder.  En dat moeten we inhoud geven. Na vanavond heb ik de indruk dat er draagvlak is om de continuïteit te waarborgen. Ik kom in de Maashorst alleen maar mensen tegen met goede zin. Iedereen komt hier om te genieten. Dat is waar we het voor doen. Blijf de komende periode de opleveringen van de verschillende projecten volgen, om te zien hoe er steeds meer puzzelstukjes bijkomen”, aldus de voorzitter van Stichting Maashorst in Uitvoering.