Geplaatst op: 7 februari 2017

Aftrap ErvenPlus van Brabants Landschap in Landerd

Foto: Erven zijn een belangrijk leefgebied voor diersoorten van het boerenland. Peter Schraven plant samen met Jan Baan en Jan Ottens, zijn laatste meidoorn van de 150 m meidoornhaag bij de zojuist geplaatste Torenvalkenkast op zijn boeren erf.

 

Op vrijdag 3 februari vond in de gemeente Landerd, bij D’n Oven (familie Schraven) de officiële aftrap plaats van het project: ErvenPlus. Een project dat in 22 gemeenten van start gaat en in Landerd al volle gang is. In Landerd gingen de voorbereidingen van dit project al ruim een jaar geleden van start. De belangstelling is overweldigend. Met 60 deelnemers (waarvan 33 agrariërs!) die reeds bezocht zijn, en nog 15 op de wachtlijst, is het project een grandioos succes.

Betere leefomstandigheden voor erfvogels

Jan Baan, Jochem Sloothaak en Marco Renes (Brabants Landschap) benadrukten het belang van het boerenerf als leefgebied voor erfbewoners: zoals zwaluwen, mussen, uilen en vleermuizen (de erf bewoners). De erven zijn de afgelopen decennia steeds kaler en ‘netter’ geworden. Dat is jammer, want deze aansprekende soorten gaan in aantal hard achteruit en zijn juist zo belangrijk als natuurlijke bestrijders van muggen, vliegen en muizen. Door het ErvenPlus project komt er weer meer biodiversiteit op de Landerdse erven.

Samenwerking tussen boeren en natuurpartijen

Natuurpartijen zijn niet per definitie tegen de boer en in de kern zijn boeren niet tegen natuur, en dat kan ook niet, want dan zouden ze tegen zichzelf zijn! Ze zijn immers te zeer afhankelijk van de natuur. Dat 33 van de 60 deelnemers agrariër zijn dat zegt genoeg. Jan Ottens: “Agrarische natuurverenigingen kunnen hierin de mooie rol vervullen van verbindende factor. Een rol die nog meer en beter opgepakt zou mogen worden door de Agrarische natuurverenigingen. Het ErvenPlus project is hiervoor een uitermate geschikt middel.”