Geplaatst op: 12 april 2019

Afscheid van Maashorst in Uitvoering programmamanager Janny Straatsma

Met een drukbezochte receptie bij De Nistel in Nistelrode en een besloten bijeenkomst voor naaste collega’s nam programmamanager Janny Straatsma op donderdag 11 april na 4,5 jaar afscheid van haar werk voor De Maashorst. Janny gaf leiding aan de uitvoeringsorganisatie, die verantwoordelijk is voor de gebiedsontwikkeling van het natuurgebied. Er is veel waardering voor haar inzet, haar bevlogen betrokkenheid bij de mensen die actief zijn voor De Maashorst en de onder haar leiding bereikte doelen. Ze zocht voor de realisatie daarvan actief verbinding met bewoners, bestuurders en stakeholders.

Janny geeft aan weliswaar afscheid te nemen van haar rol als programmamanager, maar niet van de Maashorst: ,,Ik zal hier zeker vrije tijd met familie en vrienden blijven doorbrengen. En we zullen elkaar de komende jaren nog vaak treffen bij alle sportieve en gezellige evenementen die er in dit prachtige gebied georganiseerd worden”. Janny Straatsma heeft een nieuwe uitdaging gevonden bij de gemeente Utrecht. Haar functie wordt tijdelijk waargenomen door Harry van der Burgt. Hij is sinds september 2018 aangesteld als kwartiermaker bij De Maashorst in uitvoering. Hij moet er een nieuw besturingsmodel formeren met een passende uitvoeringsorganisatie.  In de Maashorst werken veel partijen samen om het gebied sociaal, economisch en ecologisch te versterken en te ontwikkelen tot een van de meest bijzondere gebieden van Nederland. Stichting Maashorst in uitvoering zorgt voor de uitvoering namens de vijf terreineigenaren: de Maashorst-gemeenten Bernheze, Landerd, Oss, Uden en Staatsbosbeheer. De Maashorst in een netwerkorganisatie van overheden, bedrijven en belangengroepen