Geplaatst op: 27 februari 2016

Activiteit in Herperduin en de Maashorst

De gemeente Oss gaat vanaf eind februari weer van start met werkzaamheden in Herperduin en De Maashorst. De werkzaamheden komen voort uit het Inrichting- en beheerplan Maashorst en het beheerplan Herperduin. De gemeente Oss krijgt hiervoor met een financiële bijdrage van de provincie Noord-Brabant.
Wilt u hier meer over weten? Vrijwilligers van de gemeente Oss organiseren excursies in De Maashorst en Herperduin. Deze excursies zijn op zondag 13 maart, 8 mei, 12 juni en 10 juli. De start is om 10.30 uur vanaf De Kriekeput aan de Schaijkseweg 3a in Herpen. De eerste excursie op 13 maart wordt speciaal gewijd aan de bosontwikkeling.

Welke werkzaamheden gaan we uitvoeren? Op bijgaande kaart kunt u zien waar de werkzaamheden de komende weken plaatsvinden.

Aanplanten van bomen en struiken
We planten nieuwe soorten bomen en struiken aan die nu niet in het bos voorkomen, maar hier wel thuishoren. Deze soorten kunnen er niet vanzelf komen, of dit duurt heel lang. Het gaat om bomen en planten zoals Haagbeuk, Winterlinde, Gewone Esdoorn, Ratelpopulier, Hulst, Mispel en Vlier. We versnellen hiermee de ontwikkeling naar een gevarieerd en soortenrijk bos.

Verbeteren bosstructuur
Naast nieuwe bomen en struiken willen we ook de structuur van het bos verbeteren. Een structuurrijk bos bestaat uit bomen en struiken van verschillende leeftijden en heeft een afwisseling tussen open en dichte delen. Dat biedt kansen voor verschillende planten en dieren. Denk hierbij aan reptielen die volle zon nodig hebben, en dieren die meer schaduw en beschutting nodig hebben. Maatregelen die we willen uitvoeren zijn onder andere het maken van open plekken, kappen, ringen of omduwen van bomen om ‘dood hout te maken’.

Natuurlijke slingerpaden
Tijdens de werkzaamheden om de structuur te verbeteren, vervangen we ook de kunstmatige padenpatronen door natuurlijke, meer slingerende patronen. Een aantal bospaden sluiten we af om rustgebieden voor de dieren te creëren.

Beschermen van oude en aftakelende bomen
In natuurlijke bossen hangt 50% van de biodiversiteit samen met oude, aftakelende en dode bomen. Vooral de dikke bomen zijn van groot belang voor de biodiversiteit. Deze bevatten vaak holtes. En dankzij hun omvang en schors zijn ze een groeiplaats voor paddenstoelen, mossen en varens. Ook kunnen ze dienen als nestplaats voor vogels. Naast oude en dikke bomen is dood hout erg belangrijk voor insecten, korstmossen en paddenstoelen. Daarom wijzen we door het hele bos heen een netwerk van (potentiele) oude bomen en boomgroepen aan om met rust gelaten te worden. Deze maatregelen combineren we met het verbeteren van de bosstructuur.

Bosontwikkeling oss