Aanmeldformulier

Fields marked with an * are required


Ik wens gebruik te maken van...


Help Tekst
Help Tekst

Extra's


Help Tekst
Help Tekst
Help Tekst

Spelregels voor deelname :

 • Deelnemers zijn afkomstig uit de gemeenten Bernheze, Landerd, Oss, Uden of sterk gelieerd aan De Maashorst.
 • Marktkramen worden door de organisatie ter beschikking gesteld. Hiervoor wordt € 30,00 in rekening gebracht.
 • Deelnemers betalen minimaal € 30,00, met of zonder marktkraam.
 • Indien u zich heeft aangemeld verwacht de stichting dat u ook daadwerkelijk aanwezig bent! Mocht u zonder tijdige afmelding (vóór 4 juli 2016) besluiten niet te komen dan is de stichting genoodzaakt om een bedrag van € 100,00 achteraf te factureren voor gemaakte kosten.
 • Kosten samenhangend met het gebruik van Marktkramen, pagodetenten en/of elektriciteit (inclusief het aanleggen van aansluitpunten) worden vooraf verrekend met de deelnemers.
 • Horeca activiteiten (verkoop van verse direct consumeerbare producten) zijn voorbehouden aan door de organisatie benaderde en betrokken horecabedrijven.
 • Deelnemers conformeren zich aan de voorwaarden zoals deze worden verwoord in de vergunningen van de gemeente. Deze zijn t.z.t. opvraagbaar bij de organisatie.
 • Voor aanvang van de fair en tijdens de afbraakwerkzaamheden worden auto’s beperkt op het terrein toegelaten.
 • Gedurende de fair zijn auto’s niet toegestaan op het terrein, deze dienen voor 9.30 uur te worden geparkeerd op de daarvoor bestemde parkeerplaats
 • De organisatie kan bedrijven en organisaties die niet passen binnen de Maashorstfair uitsluiten van deelname.
 • Deelnemers conformeren zich ten allen tijden naar de beslissingen en aanwijzingen van de organisatie.
 • Alle deelnemers nemen deel op eigen risico. Schade e.d. kan niet verhaald worden op de organisatie.
 • Deelnemers dragen er met hun presentatie zorg voor dat er geen andere deelnemers of activiteiten worden geblokkeerd
 • Het is verboden om te flyeren bij de ingang of de weg. Er mag wel geflyerd worden bij de eigen stand

Eten & Drinken

De Maashorst Fair maakt een onderscheid tussen:
·        direct en indirect consumeerbare producten
·        samengestelde en niet-samengestelde producten

De verkoop van direct consumeerbare en/of samengestelde producten is voorbehouden aan de Horeca van de Maashorst Fair.

Niet-samengestelde producten die bezoekers kunnen kopen om thuis te consumeren (indirect) mogen verkocht worden door de aanwezige deelnemers. Het (deels) laten proeven van producten om zodoende de eigen verkoop te stimuleren is vanzelfsprekend toegestaan.

Bijvoorbeeld:
·        Kilo kaas verkopen die thuis wordt geconsumeerd is toegestaan.
·        Blokje kaas laten proeven om de verkoop te stimuleren is toegestaan.
·        Broodje kaas verkopen is niet toegestaan.

Alle producten aangeboden door de aanwezige deelnemers vallen onder de definitie van Maashorst Streekproducten. De organisatie behoudt zich het recht voor om bedrijven en organisaties, zonder verdere opgaaf van redenen, uit te sluiten van deelname.

Zodra uw aanmelding verzonden is ontvangt u een email met de volgende tekst;

Uw aanmelding is succesvol ontvangen! We nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Mocht u geen bericht ontvangen dan is er iets mis gegaan met de verzending en vragen wij u om een mail te sturen naar; info@maashorstfair.nl. Alvast bedankt.

Indien u er de voorkeur aangeeft om het aanmeldformulier te printen (boven online te versturen) dan kunt u het geprinte en ingevulde aanmeldformulier opsturen naar onderstaand postadres;

Stichting MaashorstFair
p/a Voor-oventje 29
5411 NR Zeeland