Geplaatst op: 10 januari 2017

Aan het werk in bos Herperduin en Maashorst

De gemeente Oss gaat vanaf 16 januari 2017 weer van start met werkzaamheden in Herperduin en De Maashorst. We gaan werken aan een gevarieerd bos met meer afwisseling. Daarbij bewaren we een netwerk van waardevolle oude en aftakelende bomen. Ook planten we boom- en struiksoorten die horen bij een natuurlijk bos, maar nu nog ontbreken. De werkzaamheden komen voort uit het Inrichting- en beheerplan Maashorst en het beheerplan Herperduin. De gemeente Oss krijgt hiervoor een financiële bijdrage van de provincie Noord-Brabant.

Werkzaamheden

In de Maashorst en Herperduin willen we een natuurlijker en gevarieerder bos. Denk hierbij aan verschillen tussen open en dicht bos, jong en oud bos en de aanwezigheid van een kruiden-, struiken- en boomlaag. Door deze afwisseling wordt het bos aantrekkelijker voor vele planten- en diersoorten. Hiervoor gaan we bos dunnen. Dit betekent dat we bomen omduwen om open plekken te maken en  inheemse loofbomen en struiken te bevoordelen. Dit doen we in de omgeving van Hoessenbosch, het Groot Ganzenven en in de Maashorst. Hoessenbosch en het Groot Ganzenven zijn druk bezochte gebieden. Daar voeren we de maatregelen aangepast uit. Dit betekent dat direct langs de recreatieve routes geen grote maatregelen plaatsvinden.

Planten van bomen en struiken

Bij het planten van bomen en struiken gaat het om soorten die nu niet in het bos voorkomen, maar hier wel thuishoren. Deze soorten kunnen echter niet vanzelf komen, of dit duurt heel lang. Geen gemakkelijke klus want de bomen moeten met de hand op specifieke plekken worden geplant, bijvoorbeeld verstopt onder braamstruwelen of meidoornstruiken of onder de boomkronen van omgevallen bomen. Hierdoor worden de boompjes op een natuurlijke manier beschermd tegen de grazers. Er worden ongeveer 20 verschillende soorten bomen en struiken geplant; boomsoorten als Zoete Kers, Haagbeuk, Winterlinde en struiksoorten zoals Sleedoorn, Hazelaar, Hondsroos en Wilde Appel. Deze komen bij de Domineeshoef, in de Maashorst, bij het Speelbos Herperduin en bij het openluchttheater Hoessenbosch.

Bewaren van oude en aftakelende bomen

In natuurlijke bossen hangt 50% van de biodiversiteit samen met oude, aftakelende en dode bomen. Vooral dikke, oude bomen zijn belangrijk voor de biodiversiteit. Hierin zitten vaak holtes en nesten voor vogels. Dankzij de grove schors zijn ze ook een groeiplaats voor paddenstoelen, mossen en varens.

Ook gaan we een natuurnetwerk creëren door oude, aftakelende en dode bomen aan te wijzen. Hoe ouder de boom hoe groter de bijdrage aan de biodiversiteit. Om het aandeel dode bomen op peil te houden, worden een aantal bomen geringd om ‘dood hout te maken’.