Geplaatst op: 9 maart 2018

Twee wisenten uit de Maashorstkudde verhuizen binnenkort naar Spanje. Deze maand worden de dieren uit de kudde in de Maashorst gehaald en vervolgens gaan ze per vrachtwagen naar hun nieuwe leefgebied. Later dit jaar komen er twee jonge onverwante wisentstiertjes naar De Maashorst ter vervanging.

Voordat de twee wisenten vertrekken uit Nederland worden ze tijdelijk in quarantaine geplaatst. Dat betekent dat ze apart worden gezet en een dierenarts ze test om er zeker van te zijn dat ze geen dierziekten hebben.

Door de twee dieren te verplaatsen krijgt De Maashorst de mogelijkheid om de kudde hier verder op te bouwen door twee nieuwe wisenten bij te plaatsen. Deze nieuwe dieren zijn genetisch onverwant aan de kudde en kunnen dus zonder kans op inteelt voor nageslacht in De Maashorst zorgen.

Naarmate het leefgebied en de wisentkudde in De Maashorst groeien, zal er steeds minder in de kudde ingegrepen hoeven worden. De vrouwelijke dieren zoeken dan zelf een onverwante stier uit om mee te paren. Om dit optimaal te laten functioneren moet er wel voldoende ruimte en keuze zijn. Tot die tijd moet de beheerder af en toe ingrijpen.

De twee Maashorstwisenten gaan een toekomst tegemoet in een nieuw leefgebied in Spanje waar al wisenten leven, ze zorgen daar voor vers bloed in de groep.