Geplaatst op: 13 maart 2017

Het ZLTO en stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden (sVLU) hebben samen met de gemeente Uden de handen ineen geslagen om samen de Udense erven in het buitengebied te voorzien van nieuw groen en van nestelgelegenheid voor vogels, insecten en zoogdieren. Denk hierbij aan knotwilgen, hagen, bloemenveldjes, (elzen)singels, hoogstamfruitbomen, bosjes en kasten voor uilen en zwaluwen.

De gemeente Uden en de provincie ondersteunen dit nieuwe ErvenPlus project. In Brabant doen al 22 gemeenten mee. De belangstelling is overweldigend en meer dan 50% van de deelnemers is actief agrariër. De anderen zijn burger of buitenlui. sVLU komt toch al op veel Udense erven voor de controle van nestkasten en het adviseren over erfbeplantingen en poelen. Het is fijn om met wat extra zakgeld aan de keukentafel aan te schuiven om snel erven op te plussen.

ErvenPlus Project
Met de verdubbeling door de provincie is er voor de eerste twee jaar maar liefst € 30.000,= uitgetrokken, vermeldt de trotse wethouder van Merwerode. Juist omdat deze ErvenPlus regeling aanvullend is op de bestaande regelingen Verbindingen Landschap en StiKa wil de gemeente Uden hiermee een compleet pakket van advisering én subsidiëring aanbieden voor zowel boer als burger in haar buitengebied. Naast de samenwerking van de initiatiefnemers en bundeling van subsidies worden ook Udense groenbedrijven actief betrokken bij de uitvoering. ErvenPlus is een provinciaal project van Brabants Landschap. SVLU en ZLTO werken hierin samen zoals dat bij het erfbeplantingproject van 1998-2000 ook al is gedaan. De samenwerking met de Maashorstboeren is onlangs opgestart net als met de wijkraden van het Udense buitengebied. Aanmelden kan bij www.brabantslandschap.nl/erfvogels