39 nieuwe Ambassadeurs van het Landschap in De Maashorst

Het aantal ambassadeurs van het landschap in De Maashorst is bijna verdubbeld. Deze week ontvingen 39 recreatieondernemers het felbegeerde certificaat uit handen van Peer Verkuijlen (Streekfonds De Maashorst) en Ido de Haan (cursusleider IVN Brabant). Hiermee komt het totaal van Maashorstambassadeurs op 83 personen, van 53 verschillende bedrijven. De Maashorst heeft zo in Nederland de grootste dichtheid van bedrijven die ondernemen met hart voor natuur en landschap!

 ‘Ambassadeurs van het Landschap’ is een cursus van IVN Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid. Tijdens de cursus van vier dagdelen doen de ondernemers door gastpresentaties en excursies gedegen kennis op over het ontstaan, de cultuurhistorie, natuur en actuele ontwikkelingen in het gebied. Daarnaast maken zij kennis met elkaars activiteiten, Waardoor men makkelijker tot samenwerking komt en beter naar elkaar kan verwijzen. De komende tijd gaan de ambassadeursbedrijven samen met IVN, Platform Maashorst Betrokken Ondernemers en VVV De Maashorst verder met het opzetten van onderscheidende recreatieve producten om natuurgebied De Maashorst te beleven.

 Wijst, Reekse Heide, bosomvorming en Het Oventje

Tijdens de afsluitende bijeenkomst in café-zaal ’t Oventje in Zeeland presenteerden alle ondernemers hun gebiedsonderzoek dat zij gedurende de cursus hebben verricht. De eindpresentaties lieten een grote diversiteit aan Maashorstpareltjes zien, variërend van het unieke wijstverschijnsel en de Peelrandbreuk (B&B Den Achterhof) tot de Reekse Heide (Minicamping Driehuis), het belang van bosomvorming op Herperduin (BoerenSolex en Autarkia) tot de geschiedenis van Het Oventje (Maashorstboeren).

 Streekfonds De Maashorst

De cursus Ambassadeurs van het Landschap is mede mogelijk gemaakt dankzij Provincie Noord-Brabant en een bijdrage vanuit Streekfonds De Maashorst. Het Streekfonds vergaart de financiële middelen die nodig zijn om duurzame, vernieuwende en regionale projecten te realiseren voor mens, natuur, cultuur, (plattelands) economie en toerisme. Het Streekfonds wordt gevuld middels een extra rente die de Rabobank geeft over Rabo StreekRekeningen De Maashorst (internet spaarrekening voor bedrijven/organisaties). Ook ontvangt het Streekfonds een bedrag aan donaties en bijdragen van de Vrienden van De Maashorst. Jaarlijks komt via deze wegen een groot bedrag beschikbaar voor projecten die de kwaliteit van De Maashorst versterken. Kijk voor meer informatie op www.allemaalmaashorst.nl/streekfonds