Geplaatst op: 3 januari 2016

22.500 euro voor burgerinitiatieven in De Maashorst

De komende jaren komt 22.500 euro beschikbaar voor burgerinitiatieven die De Maashorst verrijken. Met het gebiedsprogramma ‘Meer Maashorst, een gezond landschap’, wordt op verschillende plekken nieuwe natuur gerealiseerd. Tegelijk wordt de beleving van De Maashorst en de verbinding met de omliggende kernen versterkt, onder andere met het IVN-burgerparticipatieproject De Groene Loper. Voor ideeën van bewoners die een goede bijdrage leveren aan De Maashorst komen in totaal dertig vouchers van €750 beschikbaar.
De naam ‘Meer Maashorst’ geeft het al aan: verschillende gebiedspartijen werken aan vergroting van natuurgebied De Maashorst. Dit gebeurt door het omliggende kleinschalige agrarische landschap en de kernen Uden, Nistelrode, Heesch, Oss, Berghem, Herpen, Schaijk en Zeeland expliciet te betrekken bij De Maashorst. Initiatieven van overheid en ondernemers zorgen voor nieuwe natuur en landschappelijke versterking in de omliggende schil.

Huiskamersessies

Maar ook bewoners krijgen de mogelijkheid om ideeën aan te dragen en hiermee aan de slag te gaan. Zij worden uitgenodigd om tijdens lokale Groene Loper Huiskamersessies met ideeën te komen om de beleefbaarheid van hun buurt, en daarmee van De Maashorst, te vergroten. Dit kan van alles zijn: groene initiatieven zoals plukbermen, kleurrijke boomspiegels, speelnatuur, een bijenlint, gezamenlijk plantsoenbeheer, een buurttuin, koken in het groen. Maar er is ook ruimte voor gezondheid en culturele beleving, zoals gezonde voeding, natuur-yoga, kunstroute, mud-runs, workshops, muziek, fotografie. Kijk hier voor de sessies die in januari plaatsvinden.

(financiële) Ondersteuning

Van 15 december t/m 15 februari kunnen initiatiefnemers ondersteuningsbijdragen van €750 aanvragen, waarna begin maart 2016 de beste tien ideeën een voucher ontvangen. In het najaar volgt opnieuw een aanvraagronde. Verder wordt ondersteuning geboden in de vorm van advies, werkplaatsen, onderlinge uitwisseling, good-practices en publiciteit. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de verschillende initiatieven samen beleefbare verbindingen gaan vormen tussen de omliggende kernen en natuurgebied De Maashorst.

Meer informatie over De Groene Loper Maashorst, de vouchers en de lokale huiskamersessies is te vinden op de website van De Maashorst: De Groene Loper.