Geplaatst op: 31 mei 2017

1000-soortentelling de Maashorst

Stichting natuurorganisaties De Maashorst organiseert voor de tweede keer een 1000-soortentelling. Om de  twee jaar wordt deze telling gehouden.

Het is de bedoeling dat we met zoveel mogelijk vrijwilligers van de aangesloten verenigingen de Maashorst in één weekend gaan inventariseren op soorten die aanwezig zijn. Dit betreft dus insecten, planten, vogels, paddenstoelen, reptielen, etc.

De aftrap van het weekend vindt plaats op vrijdagavond 2 juni 2017 om 18.00 uur bij het Natuurcentrum De Maashorst door een aantal wethouders van de gemeenten die vertegenwoordigd zijn in de Maashorst, de eerste waarnemingen in te vullen.

Hierna gaan vrijwilligers het veld in om de waarnemingen te verzamelen. Alle waarnemingen worden genoteerd in waarneming.nl een digitale databank. Het leslokaal van het natuurcentrum dient als coördinatiecentrum. Van hieruit wordt alles gestuurd en bijgehouden. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Zondagavond 4 juni 2017 hopen we dat de teller op 1000 soorten is gekomen.

Vrijdagavond en zaterdagavond worden de beestjes die in de nacht actief zijn opgespoord, zoals vleermuizen en nachtvlinders. Zaterdag en zondag overdag worden de planten en de dagactieve beestjes in kaart gebracht.

Buiten dat het leuk is om te speuren naar de natuur in de Maashorst, krijgen we in één weekend enorm veel gegevens van de natuurwaarde van de Maashorst. Dit doen we nu voor de tweede keer, zodat we zelfs al een vergelijk kunnen maken, aldus Jan-Willem Hermans, coördinator van dit gebeuren, namens de natuurorganisaties.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan-Willem Hermans, namens Stichting natuurorganisaties De Maashorst. E-mail: jwhermans@kpnmail.nl, tel 06-51853275.