Streefbeeld 2020: De Maashorst is duurzaam, vitaal en leefbaar

In 2020 is De Maashorst een levendig Provinciaal Landschap met een herkenbare Brabantse identiteit.

Meer dan natuur

Het groene hart van het gebied – de natuurkernen De Maashorst en Herperduin – vormen in 2020 met 3.500 hectare het grootste aaneengesloten natuurgebied van Brabant. Maar De Maashorst bestaat uit meer dan alleen natuurgebied: naast de (bos)gebieden die zeer aantrekkelijk zijn voor vele vormen van recreatie maakt ook het kleinschalig agrarisch landschap met haar vele gehuchten integraal onderdeel uit van De Maashorst. Dat geldt ook voor de dorpen en steden die het gebied omringen. Zo wordt een natuurlijke overgang gecreëerd van de dynamiek van stad en dorp naar de luwte van het platteland en de stilte van de natuur.

Wonen, werken, leven

De Maashorst is in 2020 géén museum, maar een duurzaam, vitaal en leefbaar gebied waar het goed wonen, werken en recreëren is. Cultuurhistorische elementen worden gekoesterd maar niet ‘achter glas’ gestopt, simpelweg omdat de wegen en zandpaden, monumentale boerderijen, akkers, buurtschappen en tal van andere overblijfselen uit een ver verleden bijdragen aan de herkenbaarheid en aantrekkelijkheid van het gebied.