Streefbeeld 2020: ‘De Maashorst versterken doen we samen’

In 2020 is De Maashorst een illustratief voorbeeld van hoe partijen effectief samenwerken. Hier slaan alle betrokkenen al 15 jaar de handen ineen om De Maashorst duurzaam te beheren en te blijven ontwikkelen.

‘We doen het samen’

De samenwerking heeft in 2020 geleid tot mobilisering van tal van groeperingen. Het versterken van de natuurkern is bijvoorbeeld een taak van velen: van lokale, provinciale en landelijke overheden tot waterschap, terreinbeheerders, natuurverenigingen, ondernemers, betrokken burgers en boeren.

‘We doen het zelf’

In 2020 moet de samenwerking er ook toe leiden dat lokale partijen het inrichten en onderhouden van De Maashorst steeds meer zelf gaan doen. De Heemkundekringen onderhouden de kapelletjes, schoolklassen rapen afval en ruiterverenigingen maken de ruiterpaden vrij van laaghangende takken. En dat is slechts een greep uit de activiteiten die lokale groepen op zich nemen. De overheid? Die faciliteert met beleid waarin al deze taken verankerd zijn.

Gecombineerd aanbod

In 2020 hebben boeren zich ontwikkeld tot echte plattelandsondernemers. Ze combineren voedselproductie met de ontwikkeling van duurzaam natuur- en landschapsbeheer. Ze benutten de mogelijkheden voor natuurlijke energieproductie, wat hen meteen extra inkomsten oplevert. Daarnaast hebben ze een rol in de recreatiemogelijkheden. Daarmee sluiten ze naadloos aan bij het samenwerkingsverband dat in 2020 bestaat tussen recreatieve ondernemers, horeca en VVV. Gezamenlijk zetten zij de recreatiemogelijkheden van De Maashorst verder op de kaart met producten, arrangementen en activiteiten. Zo kunnen initiatieven om bezoekers te trakteren op Maashorstse gastvrijheid rekenen op brede steun.