Het Maashorstmanifest

‘Hoe willen we De Maashorst zien in 2020?’ Die vraag is beantwoord in talloze gesprekken met nog meer mensen die De Maashorst een warm hart toedragen. Het leverde mooie wensen en visies op die terecht zijn gekomen in het Maashorst Manifest, een strategisch handvest dat voortborduurt op de gebiedsvisie zoals die in 2005 is opgesteld door Stuurgroep De Maashorst.

Die visie heeft nog steeds veel draagvlak. Sterker nog, het enthousiasme is alleen nog maar meer gegroeid. Nog altijd willen mensen samenwerken om dit prachtige stuk Brabant uit te laten groeien tot een levendig en ondernemend Provinciaal Landschap.


Manifest Maashorst 22 november 2009 definitiefDownload


Het Gouden Zand

Dtv zendt een reeks van drie afleveringen van 'Het Gouden Zand' uit. De afleveringen gaan over...

Unieke samenwerking

Streefbeeld 2020: 'De Maashorst versterken doen we samen' In 2020 is De Maashorst een...

Duurzaam en vitaal

Streefbeeld 2020: De Maashorst is duurzaam, vitaal en leefbaar In 2020 is De Maashorst een...

Gastvrij

Streefbeeld 2020: 'Hartelijk welkom in De Maashorst' In 2020 staan de poorten van De...

Goed en gezond leven

Streefbeeld 2020: De Maashorst is 'het goede, gezonde leven' In 2020 wordt De Maashorst op...