Grondaankoop

In 2018 zal het hart van De Maashorst één groot begrazingsgebied zijn. Hiervoor wordt een gebied van 238 hectare omgevormd naar natuur. De grond is nu nog grotendeels in gebruik als landbouwgrond. ARK Natuurontwikkeling koopt deze grond aan van boeren die hier vrijwillig aan mee willen werken. Boeren kunnen hun grond verkopen of ruilen tegen gronden buiten de Maashorst

ARK is begin 2014 gestart met aankoop van landbouwgrond in de Maashorst. Er zijn vooraf gesprekken gevoerd met de Maashorstboeren, ZLTO afdelingen en de grondeigenaren in het gebied. Tijdens het project wordt er steeds contact gehouden met deze partijen via de klankbordgroep.

Meer info:
https://www.ark.eu/kom-kijken/maashorst
Anke Dielissen: anke.dielissen@ark.eu