Begrazing

Vanaf 2016 wordt een combinatie van wisenten, taurossen en Exmoor pony’s uitgezet in de Maashorst. Deze dieren zijn speciaal uitgekozen omdat ze zorgen voor het gewenste landschap, maar ook omdat ze bijzonder zijn voor recreanten.

De grazers komen in het begin in een afgesloten gebied te staan, zodat de nieuwe dieren kunnen wennen aan hun nieuwe omgeving. Na ongeveer een jaar zullen ze in een groter gebied in het hart van de Maashorst komen te lopen.

Wisenten zijn een grote publiekstrekker en zetten de Maashorst als robuust natuurgebied helder op de kaart. De wisent als boegbeeld geeft een duidelijke invulling aan het streven naar een natuurrijke Maashorst met ruimte voor tal van wilde dieren, zoals het Natuurplan verwoordt. Taurossen en Exmoor pony’s versterken dit robuuste natuurbeeld nog verder.

We verwachten niet dat de wandelaars, fietsers, ruiters en menners in het begrazingsgebied problemen krijgen met deze dieren gelet op de ervaringen in andere gebieden. Voor recreatie- en horecaondernemers zullen meer kansen ontstaan.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+Email this to someone