De droom voor de Maashorst: groot en groots

De Maashorst is een groot, bijzonder natuurgebied. Over ruim 3.500 ha – van het dorpje Zeeland tot Nistelrode en van Oss tot Uden – strekken zich bossen uit, afgewisseld door heidevelden, stuifzanden en hier en daar een ven. Kaarsrechte of juist slingerende zandwegen voeren langs koren- en maïsvelden naar en van de oude gehuchten. Middenin het gebied is de stilte overweldigend.

In deze Maashorst komt meer ruimte voor natuurlijke processen en in het hart wildere natuur. Het unieke wijstverschijnsel wordt hersteld en bosontwikkeling zorgt ervoor dat het meest gevarieerde en soortenrijke boslandschap op de Brabantse dekzanden ontstaat. Grote grazers – wisenten, taurossen en Exmoor pony’s – vormen daarbij met hun graasgedrag het landschap. De robuuste natuur geeft tegenwicht aan de versnippering van de natuur in Nederland.

De grote en grootse Maashorst heeft het straks allemaal: een rijk decor van bijzondere dieren en planten, het ruisende bos en weidse uitzichten over heide, stuifduinen, open vlaktes en stille vennen. Waarin iedereen kan vinden wat hij zoekt of je nu rustzoeker, natuurvorser, actieve mountainbiker, gewone fietser of wandelaar, hoog gezeten ruiter of menner, een spelend kind of een uitwaaiende hondenbezitter bent.


vastgesteld IBeP.pdfDownload


Consultatie nota IBePDownloadKlik hier voor meer informatie over inrichting natuurkern.

Gezond Landschap

Samen met andere ondernemers en organisaties werken we aan Meer Maashorst,een gezond...

Het unieke wijstverschijnsel

Aardbreuken zijn moeilijk te zien, maar ze zijn er wel. Zeker in De Maashorst hebben ze een...

Beheer

Het hart van de Maashorst zal in 2020 een groot natuurgebied zijn. In het Inrichting en...

Landschapsversterking

We verdubbelen de waarden van de natuur en het landschap van De Maashorst en maken dit...

Inrichten Natuur

De Maashorst wil in 2020 het grootst aaneengesloten natuurgebied van Brabant zijn. Om dit...

Landgoed Nabbegat

Met Landgoed Nabbegat realiseren we maar liefst 30,3 ha. nieuwe natuur en realiseren we...

Nieuwe natuur middels natuurbegraven

In De Maashorst realiseren we de nieuwe natuurbegraafplaats ‘Maashorst’. Hiervoor koopt...

Vitaliteitshuis Bernhoven

In het Vitaliteitshuis verbindt Bernhoven zorg met de natuur van De Maashorst. Samen met een...

Natuurlijk Fitland

Het project ‘Natuurlijk Fitland’ omvat uiteenlopende diensten en producten voor een evenzo...

UdenOntzorgt

Zorg verschuift steeds meer van zorginstelling naar de thuissituatie. Daarnaast voelen...

Regionale entree Palmstraat

De Palmstraat, is een zijstraat van de Rijksweg richting Grave en een 7 meter brede asfaltweg...

Maashorsttuin Behandelcentrum Slabroek (Blauwrijk, voorheen Villa d’Arto)

Een initiatief, waarbij gezondheid en landschap direct met elkaar verbonden zijn, is de...

Gezond Landschap voor TBS kliniek

De TBS-kliniek in Zeeland is onderdeel van de Pompestichting. De Pompestichting is onderdeel...

Gezond door een Groen(te) landschap (IBN)

Vlak bij Bernhoven ligt een braakliggend stuk grond van 2,76 ha. Hier wordt het...

Tuin De Nistel

De Nistel wordt een ontmoetingsplek waar cliënten, begeleiders en omwonenden elkaar op een...

Onderzoek; het landschap als bron van vitaliteit

We gaan wetenschappelijk onderzoeken wat de invloed van natuur en landschap (groen) is op de...

De wisent

Bijzondere terugkeer van een spectaculair dier! Ooit kwam de wisent, ook wel bekend als...

Landgoed Blauwrijk

Landgoed Blauwrijk Voor gezondzijn en welbevinden  Landgoed Blauwrijk ligt middenin het...

IBN

Integrale Bedrijven Noordoost-Brabant IBN brengt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt...

UNESCO Geopark Peelhorst in oprichting

Een bijzonder stukje Nederland De Peelrandbreuk is een bijzondere breuklijn die via...

Voorbereidingen OerFestival – Doe mee!

In de herfstvakantie zetten we de Maashorst op de kaart met het OERfestival! Een festival met...

Aanleg parkeerplaatsen voor bezoekers Bedaf

Gemeente Uden gaat extra parkeerruimte realiseren langs de Schansweg, schuin tegenover Camping...

Speelbos Herperduin

Het is eindelijk zover! Na vele jaren plannen maken, gaat de gemeente Oss nu samen met Nooijen...

Meer natuur! Vakantiepark Herperduin

De plannen voor Vakantiepark Herperduin splitsen we op in een recreatief deel en een natuur-...

Bosontwikkeling

De afgelopen jaren is in de Maashorst al gestart met bosomvorming. In 2019 zal de...

Herstel watersysteem

zal het natter worden en ontstaat er een grotere biodiversiteit en zal ook de wijst zich...

Begrazing Maashorst weer wat completer

Op 6 december zijn zes taurossen naar de vangwei in begrazingsgebied Kanonsberg/Munse Heide...

Faunabeheer

In het Inrichting en beheerplan Maashorst (IBeP) hebben de vier Maashorstgemeenten en...

Leren en werken in de Maashorst

Hub Noord-Brabant is de nieuwe naam voor ZML Noordoost Brabant, de Bernadetteschool, de...

Ontsnippering

Ontsnippering betekent dat barrières tussen natuurgebieden overbrugd worden. Dit kan door de...

Schil van kleinschalige dynamische Landschappen

We verdubbelen De Maashorst door de schil van dynamische landschappen bij het Provinciaal...

Participatieproject de Groene Loper

De gehele Maashorst community bouwt en onderhoudt deze schil van kleinschalig dynamisch...

Maashorst Manifest: op weg naar 2020

Dreven en Driften

Het cultuurhistorisch patroon van de dreven en de driften krijgt een nieuw elan. Alle...

Cultuurhistorie en archeologie

Geschiedenis vormt een essentieel onderdeel van de identiteit van De Maashorst. Onze rijke...

Kloostertuin en –landerijen

Het voormalige Benedictinessenklooster heeft met de komst van Kloosterhuis ’t Zicht BV. een...

Biowalking

Een groene omgeving doet meer voor de gezondheid dan betonnen muren. Met die gedachte in het...

Routes tbv bewegen in de Maashorst

In Gezond Landschap De Maashorst stimuleren we bewegen in natuur en landschap. Belangrijke...

Voedselrondjes

De stad en de landbouw zijn uit elkaar gegroeid. Er is geen verbinding meer tussen de stad en...

Zorg op de boerderij

In De Maashorst zijn veel zorgboerderijen aanwezig. Het werken en verblijven op de boerderij,...

Landerij van Tosse

De Landerij VanTosse omvat een gebied van 70 ha ten zuiden van Oss, in het oude...