De droom voor de Maashorst: groot en groots

De Maashorst is een groot, bijzonder natuurgebied. Over ruim 3.500 ha – van het dorpje Zeeland tot Nistelrode en van Oss tot Uden – strekken zich bossen uit, afgewisseld door heidevelden, stuifzanden en hier en daar een ven. Kaarsrechte of juist slingerende zandwegen voeren langs koren- en maïsvelden naar en van de oude gehuchten. Middenin het gebied is de stilte overweldigend.

In deze Maashorst komt meer ruimte voor natuurlijke processen en in het hart wildere natuur. Het unieke wijstverschijnsel wordt hersteld en bosontwikkeling zorgt ervoor dat het meest gevarieerde en soortenrijke boslandschap op de Brabantse dekzanden ontstaat. Grote grazers – wisenten, taurossen en Exmoor pony’s – vormen daarbij met hun graasgedrag het landschap. De robuuste natuur geeft tegenwicht aan de versnippering van de natuur in Nederland.

De grote en grootse Maashorst heeft het straks allemaal: een rijk decor van bijzondere dieren en planten, het ruisende bos en weidse uitzichten over heide, stuifduinen, open vlaktes en stille vennen. Waarin iedereen kan vinden wat hij zoekt of je nu rustzoeker, natuurvorser, actieve mountainbiker, gewone fietser of wandelaar, hoog gezeten ruiter of menner, een spelend kind of een uitwaaiende hondenbezitter bent.


vastgesteld IBeP.pdfDownload


Consultatie nota IBePDownloadKlik hier voor meer informatie over inrichting natuurkern.

Grondaankoop

In 2018 zal het hart van De Maashorst één groot begrazingsgebied zijn. Hiervoor wordt een...

Bosontwikkeling

De afgelopen jaren is in de Maashorst al gestart met bosomvorming. In 2019 zal de...

Herstel watersysteem

zal het natter worden en ontstaat er een grotere biodiversiteit en zal ook de wijst zich...

Ontsnippering

Ontsnippering betekent dat barrières tussen natuurgebieden overbrugd worden. Dit kan door de...

Begrazing Maashorst weer wat completer

Op 6 december zijn zes taurossen naar de vangwei in begrazingsgebied Kanonsberg/Munse Heide...

Faunabeheer

In het Inrichting en beheerplan Maashorst (IBeP) hebben de vier Maashorstgemeenten en...

Aanleg parkeerplaatsen voor bezoekers Bedaf

Gemeente Uden gaat extra parkeerruimte realiseren langs de Schansweg, schuin tegenover Camping...