Gebruikersraad

Gebruikersraad 31 mei

Uit het gebruikersoverleg is inmiddels een representatieve gebruikersraad ontstaan. Alle typen gebruikers zijn hierin evenredig vertegenwoordigd en praten mee namens hun achterban. Alleen jeugd en hondenliefhebbers moeten nog aan deze groep worden toegevoegd. Op 31 mei is de gebruikersraad voor het eerst in deze vorm bij elkaar gekomen. De avond is vooral benut om elkaar te leren kennen en afspraken te maken. Daarnaast stond de tussenevaluatie op de agenda.

Lees hier het verslag van 31 mei

Gebruikersoverleg 19 april

In het gemeentehuis van Oss, vond op 19 april 2017 het tweede gebruikersoverleg over recreatie in De Maashorst plaats. Hierbij waren 40 gebruikers aanwezig, waaronder, mountainbikers, ruiters, menners, wandelaars, fietsers, hondenbezitters, natuurliefhebbers omwonenden, en leden van de dorpsraden. Het was weer een constructieve avond, waarbij het doel was, een antwoord te geven op de vraag hoe de verschillende recreanten hun stem in de toekomst een plek kunnen geven. En verder werd inhoudelijk verder gewerkt aan mogelijke oplossingen. Als resultaat is voor elk type gebruiker een vertegenwoordiger voorgesteld en zijn verschillende oplossingen bedacht. Het is de bedoeling is om zo via de vertegenwoordigers, met een kleinere groep gebruikers in gesprek te blijven.

Lees hier het verslag van 19 april.

Gebruikersoverleg 28 maart

In de publiekshal van het gemeentehuis van Uden, vond op 28 maart 2017 het eerste gebruikersoverleg over recreatie in De Maashorst plaats. Hierbij waren 71 mensen aanwezig. Het was een constructieve avond. Er is met respect voor elkaars belangen gekeken naar oplossingen voor een aantal zaken. Hoe kunnen we veilig recreëren op alle paden zonder last te hebben van elkaar? Hoe kunnen we veilig recreëren met grote grazers? Zitten er nog knelpunten in de bestaande routes? Ook het verbeteren van de communicatie is besproken en er is nagedacht over hoe het gebruikersoverleg vervolgd moet worden. De bedoeling is om met een kleinere, maar wel evenredige groep gebruikers in gesprek te blijven. Hoe dat moet, daar zijn we op deze avond nog niet helemaal uitgekomen. Het merendeel van de aanwezigen gaf aan behoefte te hebben aan een vervolgbijeenkomst in dezelfde setting voordat het gebruikersoverleg definitief gestalte krijgt.

Lees hier het verslag van 28 maart.

Inloopbijeenkomst

Op 8 maart was er een inloopbijeenkomst in De Pas in Heesch. Ruim 300 belangstellenden hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt.

Lees hier het verslag van 8 maart

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+Email this to someone