Bestuurlijk Regieteam

Bestuurlijk Regieteam

Het bestuurlijk regieteam bestaat uit de opdrachtgevers voor de opgave van De Maashorst. Hierin zijn vertegenwoordigd de wethouders van de 4 Maashorstgemeenten, een bestuurder van Staatsbosbeheer en een bestuurder van het Waterschap Aa en Maas. De provincie is adviseur. Het regieteam geeft namens de colleges en besturen van het waterschap en Staatsbosbeheer opdrachten aan Stichting Maashorst in Uitvoering om de uitvoering van bepaalde taken in de Maashorst ter hand te nemen.

Samenstelling Bestuurlijke Regieteam de Maashorst

 Gemeente Bernheze  Rein van Moorselaar  voorzitter
 Gemeente Oss  Johan van der Schoot  vice voorzitter
 Gemeente Landerd  Theo Hoex  ambtelijk secretaris
 Gemeente Landerd  Ben Maathuis
 Gemeente Uden  Matthie van Merwerode
 Provincie Noord-Brabant  Karin Horck/Robby van  Ruremonden  adviseur
 Waterschap Aa en Maas  Ernest de Groot
 Staastbosbeheer  Marc de Wit