Zoekresultaten

Er zijn 12 resultaten voor inrichting natuurkern

Tussenevaluatie inrichting en beheerplan De Maashorst

Bijsturen op uitvoering, maar ambitie vasthouden  Het Bestuurlijk Regieteam (BRT) heeft een tussenevaluatie van het IBeP (inrichting- en beheerplan) laten uitvoeren door een onafhankelijk bureau. Op basis van deze...

De droom voor de Maashorst: groot en groots

De Maashorst is een groot, bijzonder natuurgebied. Over ruim 3.500 ha – van het dorpje Zeeland tot Nistelrode en van Oss tot Uden – strekken zich bossen uit, afgewisseld door heidevelden, stuifzanden en hier en daar een...

Landbouwpercelen worden natuur en begrazing wordt uitgebreid

ARK Natuurontwikkeling gaat op verschillende plekken in natuurgebied De Maashorst voormalige landbouwpercelen omvormen naar natuur en tegelijkertijd de begrazing met Exmoorpony’s en taurossen uitbreiden in de...

Enorme toename van broedvogels in De Maashorst

De laatste acht jaar is het aantal broedvogels in de natuurkern van De Maashorst sterk toegenomen. De telling van de broedvogels vond plaats in twaalf vierkante kilometer in het zuiden van De Maashorst door leden van de...

Meest gestelde vragen

1.Recreatie Natuurkern en Schil  Wat is het recreatieve doel van De Maashorst? De Maashorst is een natuurgebied met recreatieve waarden De natuur staat voorop, met maximale ruimte voor de recreant. Het doel is een...

Maashorst is open voor recreanten, proef met wisent wordt verlengd

  Het Bestuurlijk Regieteam,  bestaande uit de wethouders van de vier gemeenten (Oss, Landerd, Uden en Bernheze) en hoofd Staatsbosbeheer, is vanochtend bij elkaar geweest. Daarbij is gesproken over de...

Faunabeheer

In het Inrichting en beheerplan Maashorst (IBeP) hebben de vier Maashorstgemeenten en Staatsbosbeheer hun faunabeleid op elkaar afgestemd. Samen zorgen ze voor een eenduidig faunabeheer dat wordt uitgevoerd door alle...

Begrazing Maashorst weer wat completer

Op 6 december zijn zes taurossen naar de vangwei in begrazingsgebied Kanonsberg/Munse Heide gebracht. Op korte termijn komt daar nog een groepje taurossen bij. Daarna worden de dieren losgelaten uit de vangwei en kunnen ze...

Ontsnippering

Ontsnippering betekent dat barrières tussen natuurgebieden overbrugd worden. Dit kan door de aanleg van ecoducten en dassentunnels, maar ook ecologische verbindingszones. De maatregelen die in het IBeP zijn omschreven komen...

Herstel watersysteem

zal het natter worden en ontstaat er een grotere biodiversiteit en zal ook de wijst zich herstellen. Om de wijstgronden te vernatten, dient eerst de ‘motor’ – de grondwatervoorraad – hersteld te worden. De...

Bosontwikkeling

De afgelopen jaren is in de Maashorst al gestart met bosomvorming. In 2019 zal de bosontwikkeling in de natuurkern bijna halverwege zijn. Door het maken van gaten in de bestaande bossen, uitdunnen en aanplanten van...

Grondaankoop

In 2018 zal het hart van De Maashorst één groot begrazingsgebied zijn. Hiervoor wordt een gebied van 238 hectare omgevormd naar natuur. De grond is nu nog grotendeels in gebruik als landbouwgrond. ARK Natuurontwikkeling...

Niet gevonden wat u zoekt?

Type hieronder een andere zoekopdracht.